A. Keppler flat, Amsterdam


Samenvoegen van 75 woningen naar 36 seniorenwoningen en 1 gemeenschappelijke ruimte, entree- en gangrenovatie

Opdrachtgever

Woningstichting Zomers Buiten
Het Kepplerhuis aan de Pr. Kennedylaan is in 1955 door de architecten Z.Gulden en G.Huslage ontworpen voor werkende echtparen. De flat telde 75 kleine 2 kamer woningen (GO van 40m²) met een corridor-ontsluiting en gesloten galerij op de bovenste verdieping.
In 1995 is de flat door architect R.Groeneveld aan de buitenzijde geisoleerd. De balcons zijn toen omgebouwd tot serre’s.

De kleine woningen waren bij mutaties steeds slechter te verhuren, zodat de Woningstichting Zomers Buiten in samenspraak met het Stadsdeel Zuider-Amstel in 1999 besloot woningen samen te voegen en geschikt te maken als 55+woningen met een Wibo-status. Bovendien zijn er 6 MIVA woningen in het plan opgenomen.

Er is uitgegaan van een nieuwe indeling met handhaving van de corridorontsluiting. Dit is mogelijk, omdat het gebouw een kolommen-balken structuur heeft. Er zijn nu 5 woningen per laag. Op de 7e verdieping zijn 3 penthouses gerealiseerd.

Het meest voorkomende woningtype is 18 meter breed en 5 meter diep. De grote slaapkamer heeft een deur naar de gang en een schuifwand, zodat deze verbonden kan worden met de woonruimte. De tweede slaapkamer is middels een schuifwand verbonden met de woonruimte. Bij het samenvoegen van twee woningen is één serre gehandhaafd, de tweede is bestemd tot eethoek. Het noodtrappenhuis is van de kop verplaatst naar de zijkant, zodat twee woningen samengevoegd konden worden.

De corridors, trap- en lifthal zijn gerenoveerd. Bij de woningentrees is de corridor verbreed en het plafond verlaagd. Grenzend aan de hal is op de plaats van een voormalige woning een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte gemaakt met ramen en weg te schuiven glasdeuren naar corridor en hal. De lift is aangepast aan de nieuwe eisen. Er is een nieuwe (rolstoel-)lift geplaatst om van de bergings-kelder in de hal te komen, de kelderentree is verbeterd.