studie museum almere
studie museum almere
studie museum almere

Museum Almere


Afstudeerproject Bert Collee

Academie van Bouwkunst Amsterdam / 1983

Musea bij uitstek zijn gebouwen, die op bijzondere locaties te vinden zijn, zowel in stedelijke als in landschappelijke omgevingen.
Zo bevindt het Rijksmuseum in Amsterdam zich op de overgang van de oude binnenstad naar een 19e eeuws stadsdeel, terwijl het Kröller-Muller Museum in het midden van het natuurpark de Hoge Veluwe staat.

Door de Rijksdienst IJsselmeerpolders zijn, in de omgeving van het gemaal de Block van Kuffeler, in het bestemmingsplan een natuureducatie-centrum en tentoonstellingsruimten voor beeldende kunst opgenomen.
In deze studie zijn bovengenoemde omschrijvingen verder uitgewerkt tot een globaal programma van eisen, zowel ten aanzien van de plek als van de te ontwikkelen instelling.
Het zwaartepunt van de studie ligt in de beeldvorming van deze ideeën.

Het programma is gebaseerd op ideeën, die leven binnen de museumwereld.
De instelling presenteert zich meer als de plaats van handeling, dan als statische kijkdoos met een vaste collectie. De instelling is gehuisvest in een gebouw met verschillende sferen en plekken, waarin laag over laag tentoonstellingen ingericht kunnen worden en evenementen plaatsvinden.

Een zogenaamd publieksmuseum is in Nederland als nieuw gebouw nog niet gerealiseerd. Gemotiveerd door de gedachte, dat een eigen identiteit ten goede komt aan de levensvatbaarheid van de te ontwikkelen instelling, is dit publieksmuseum in relatie gebracht met de plek bij het gemaal.

De toevoeging van het museumprogramma op deze plek verrijkt de omgeving.
Het gemaal (met zijn waarde voor de polder als ontstaansbron en levens voorwaarde) een excursie waard, kan samen met het publieksmuseum (dat een culturele inhoud verzorgt) de plek een blijvende, levende betekenis geven voor de bewoners van Almere, de polder en het oude land.
Verder is het goed denkbaar om aan de rand van het natuurpark de Noorderplassen, aan het einde van een landschapszone (het venster van Almere-stad naar het open water) een stedelijke plek te maken. Hierdoor krijgt de stad een betekenisvolle buitenruimte en de buitenruimte een betekenisvolle stedelijke plek.